Gruppundantaget

Du är fri att lämna din bil var du vill!

Sedan 2003, i och med gruppundantaget, kan inte en auktoriserad verkstad knyta upp din bil och dess service till sig längre. Du har rätt att välja fritt mellan verkstäder och reservdelar när bilen behöver service eller reparation – även under garantitiden.
MECAs verkstadskedja innehåller verkstäder som kan serva 99,8 av samtliga bilar i trafik i Sverige!!!
MECAs verkstäder använder bara originaldelar eller delar av motsvarande kvalitet!

Våra verkstäder genomgår varje år, minst två specialutbildningar som ett led i att säkerställa och upprätthålla kompetensen hos våra verkstäder, men framförallt förbereda oss för framtiden med nya bilmodeller och avancerad teknik.

Vi tipsar gärna om vilka rättigheter och krav du kan ställa på din verkstad. Nedan följer några:

Du har alltid rätt att få ut ett pris på vad reparationen/servicen på bilen kommer kosta, innan du lämnar in din bil. Upptäcker verkstaden ytterligare fel på bilen eller behöver göra några tillägg, är de skyldiga att kontakta dig innan och få det godkänt. Du har rätt att få en specifikation på vilka åtgärder som vidtagits med din bil, när du hämtar ut den.