Rutbyten

Så här går det till:

I ditt försäkringsbrev står det vad du har för villkor.
I vissa fall vill försäkringsbolaget ha in skadeanmälan även på sprucken ruta, anmäl då detta hos dem!
Därefter ringer du till oss på Holsljunga Bilservice och bokar en tid.
Vid inlämning ska blanketten "skadeanmälan" lämnas ifylld, finns att hämta på kontoret!
Vi vill gärna ha bilen över dagen, så räkna alltid med detta!
Vi tar hand om fakturering till försäkringsbolag samt fakturerar dig självrisken.